Petrol

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Yurdumuzda petrol arama faaliyetleri 1933 yılında başlamış olup, ilk petrol yatağına Raman-1 kuyusunda 1940 yılında rastlanmıştır. Ekonomik anlamda ise petrol Raman-8 kuyusunda 1948 tarihinde elde edilmiştir. 1954 yılında, Garzan petrol sahaları ile Batman Rafinerisi’ni MTA’dan mirasen devralarak kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), geçirdiği zaman içerisinde doğalgaz ve petrol sahası keşfederek Türk ekonomisinin hizmetine sunmuştur. TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır illerinde hidrokarbon arama faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. §Batman Rafinerisi’nde işlenmekte olan ham petrol, bölgede TPAO tarafından işletilmekte olan petrol kuyularından çıkarılarak boru hatları ile BOTAŞ depolama tanklarına transfer edilir. Bu amaç için toplam 163 km uzunluğunda Batman-Dörtyol, Batman-Şelmo, Garzan, Raman ve Silvanka Petrol boru hatları bulunmaktadır.

İlk petrolün üretildiği 1948 ile 2020 yılları arasında Batman İlindeki sahalardan, toplam 316.133.117 varil petrol üretilmiş ve 2020 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 24 saha ve 743 kuyudan, günlük ortalama 19.305 varil petrol üretilmektedir. TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalardan ise toplam 443.705.754 varil üretim yapılmıştır. Hâlihazırda 95 üretim sahası ve 1.222 kuyudan günlük ortalama 33.119 petrol ve petrol eşdeğeri doğal gaz üretmektedir. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Batman ili sınırları içindeki sahalardaki üretim 7.065.553 varil olup üretilen Bölgede üretilen petrolün %58,3’üne tekabül eder. Türkiye genelinde 2020 yılı 22.269.326 varil ham petrol üretilmiş olup Batman'ın ulusal üretimdeki payı %31,7 olmuştur.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü İl Bazlı Ham Petrol Üretim Miktarları (2020 ortalaması)

İl

Petrol (Varil/Gün)

Oran (%)

Batman

19.305

58,3

Diyarbakır

10.195

30,8

Siirt

2.033

6,1

Mardin

794

2,4

Şırnak

792

2,4

Toplam

33.119

100,0

 

Batman İli Sınırları İçindeki Sahaların Yıllara Göre Petrol Üretimleri

Yıl

Toplam Üretim (Varil)

2002

4.716.500

2003

4.624.619

2004

4.631.782

2005

5.105.236

2006

5.014.272

2007

5.003.984

2008

4.990.904

2009

5.047.622

2010

5.037.245

2011

4.983.183

2012

4.898.158

2013

5.371.902

2014

5.953.655

2015

5.913.397

2016

6.268.596

2017

6.191.882

2018

6.227.790

2019

6.789.593

2020

7.065.553

1948-2020 Toplam Üretim

316.133.117

 

Tüpraş Batman Rafinerisi

Türkiye'nin ilk rafinerisi olma özelliğini taşıyan Batman Rafinerisi, 1955 yılında Batman'da, yıllık 330 bin ton ham petrol işleme kapasitesiyle kurulmuştur. 1972 yılında yeni bir ham petrol işleme ünitesinin devreye alınması sonucunda Batman Rafinerisi'nin yıllık ham petrol işleme kapasitesi 1,4 milyon ton/yıla yükselmiştir. Batman Rafinerisi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş tarafından işletilmektedir.

Yerli ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan Batman Rafinerisi, dönüşüm ünitelerinin bulunmaması nedeniyle basit bir konfigürasyona sahiptir ve Nelson Kompleksite Endeksi 1,83 olup depolama kapasitesi 268 bin m3'tür. Batman Rafinerisi’nde 2018 yılında 943 bin ton bitüm modunda ham petrol işlenmiş, 533 bin ton bitüm satışı gerçekleştirilmiştir. Batman Rafinerisi’nde üretilen yarı mamul kapsamındaki ürünler ile Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinde üretilen motorin ve benzin ürünleri, demiryolu ile karşılıklı olarak taşınmaktadır. Batman Rafinerisi’nde Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinden taşınan ürünlerle, AB spesifikasyonlarına uygun 723 bin ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Rafineride 510 personel çalışmaktadır.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24