Neden ?

  1. STRATEJİK KONUM

Batman, Türkiye ve Avrupa'nın Ortadoğu ve Asya'ya açılan kapısı konumundadır. Irak ve Suriye’ye olan yakınlığı Batman’a uluslararası alanda stratejik önem kazandırmaktadır. Ayrıca önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan Diyarbakır, Van ve Mardin şehirlerinin kesişim noktasında yer almasıyla ulusal pazara hitap edebilmektedir.

  1. ÇALIŞKAN, GENÇ VE DİNAMİK İŞGÜCÜ

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubu Batman toplam nüfusunun %20,3'ünü oluşturmaktadır. En verimli çalışma çağındaki 20-34 yaş grubu nüfusu ise 165 bindir. 15-64 yaş aralığına denk gelen 385 bin kişi çalışma yaşındaki nüfusu göstermektedir. Batman, işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranının (%30,9) en yüksek, istihdam (%30) ve işgücüne katılma oranının (%43,5) ise en düşük olduğu bölge olan TRC3 Bölgesi’nde yer almaktadır.

  1. GENİŞ ULAŞIM AĞI

Batman ili kara, hava ve demiryollarıyla düzenli bir ulaşım sistemine sahiptir. Şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunan ve 2020 yılında 373 bin yolcunun taşındığı modern bir havaalanına sahip Batman'dan; Ankara ve İstanbul'a uçuş seferleri bulunmaktadır. Karayolları açısından Batman'ı Şanlıurfa'ya bağlayan toplam 300 km'lik yolun %95'i duble yol şeklindedir. Güney-Kurtalan Ekspres demiryolu hattı Batman İl Merkezi'nden geçmekte, nakliye ve yük taşımacılığında Batman'a avantaj sağlamaktadır.

  1. NİTELİKLİ EĞİTİM ALTYAPISI

2007'de kurulan Batman Üniversitesi'nde 7 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 16 araştırma ve uygulama merkezinde toplam 129 bölüm, 249 program ve 140 anabilim dalı bulunmakta ve 441 akademisyenle eğitim verilmektedir. Batman'da Merkez ve Batı Raman olmak üzere 2 kampüs ile Sason, Hasankeyf, Beşiri ve Kozluk ilçelerinde meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Öğrenim gören öğrenci sayısı 12.229'dur. Ayrıca Batman ili genelinde bulunan 48 adet Teknik ve Meslek Lisesinde 19,758 öğrenciye öğrenim görmektedir. Üniversite’de ve teknik ve meslek liselerinde öğretim görmekte olan öğrenciler, gelişmekte olan Batman ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır.

  1. ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR

İlin güneydoğusunda petrol üretimi yapılan Raman Dağı ve Güneydoğu Torosları yer almaktadır. Türkiye’deki ham petrol üretiminin %31,7’si Batman’dan karşılanmaktadır. 1955 yılında Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi olarak faaliyete geçen ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ tarafından işletilen Batman Rafinerisi, yıllık 1,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahiptir. Ayrıca bölgede çok miktarda mermer, jips, alçıtaşı, barit gibi maden rezervleri bulunmaktadır. Kozluk ilçesinde kaplıca amaçlı kullanılmakta olan jeotermal sıcak yer altı suları, tarımsal örtü altı üretimde enerji kaynağı olarak büyük potansiyel taşımaktadır. Yenilenebilir enerji konusunda güneş ve biyogaz yüksek performans sağlayabilecek alanlardır.

  1. SANAYİ VE TİCARET KENTİ

Batman'da mevcut işletmeler hızla büyüyor ve daha çok istihdam sağlıyor. 2020 yılı Kasım ayı itibariyle Batman'da SGK'ya kayıtlı 5.543 işyerinde toplam 77.939 aktif çalışan mevcuttur. Batman’da son 5 yılda toplam 2.388 yeni işletme kurulmuştur. Batman Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Marangozlar Sitesi ve Tekstilkent gibi üretim merkezlerinde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarında yaklaşık 35 bin kişi istihdam edilmektedir. Batman’da 2020 yılında 39 ihracatçı firma tarafından 21 sektörde başta Irak olmak üzere toplam 45 ülkeye 36,9 milyon $ değerinde ihracat gerçekleşmiştir.

  1. TARIM VE HAYVANCILIĞA UYGUN BEREKETLİ TOPRAKLAR

Dünyanın en büyük entegre kırsal kalkınma projelerinden biri olan GAP'ın uygulama alanında yer alan ve 1,6 milyon dekar tarımsal araziye sahip Batman'da Ilısu ve Batman Barajları ile Batman Sol Sahil Sulama Kanalı Projesi, Bölge’nin en önemli gelişme çizgisi olan tarım sektöründe üretim miktarı, verim ve ürün çeşitliliğinin artışında büyük artış yaşanmıştır. Sulu tarımın yaygınlaşması sonucunda tarıma dayalı sanayi sektöründe, mali destek ve teşviklerle birlikte önümüzdeki kısa dönemde işletme sayısının artması ve mevcut işletmelerin ölçeğinin hızla büyümesi öngörülmektedir.

  1. ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ

Batman ilinin yer aldığı Mezopotamya Bölgesi, pek çok kültürün varlığına tanıklık etmiş, İpek Yolu üzerindeki konumuyla tarihin her safhasında ticari önemini korumuş, medeniyetlerin gelişip yayılmasında bir köprü görevi görmüştür. Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişini koruyan Batman, antik kent Hasankeyf ve tarihsel anıtlarıyla turizm açısından büyük potansiyele sahiptir.

  1. YATIRIMA CAZİP TEŞVİKLER

Batman'ın da dahil olduğu 6. Bölgede yer alan 16 ilde 2012 yılında yürürlüğe giren ve yatırımcılara KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi imkanları sunan "Yeni Teşvik Sistemi" yatırımcılar için rekabet avantajı sağlamaktadır.

  1. BATMAN’DA SİZE AİT BİR OFİS VAR

Batman Yatırım Destek Ofisi, ilimizde yatırımcılarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamanın yanında, yatırımcının tüm işlemlerini tek elden takip ederek, yatırımcıyı prosedürlerin dışında bırakmaktadır.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24