Yatırımcı Sözlüğü

Gerek yatırım süreci gerekse devlet desteklerinin sağlanması bakımından, ilk bakışta anlaşılması kolay olmayan, muğlak ve teknik bilgi gerektiren pek çok terim ve kavram kullanılmaktadır. Bu durum, zaman zaman kavramların anlaşılamamasına veya yanlış anlaşılmasına neden olmakta, bu konularda daha önce hiç tecrübesi olmayan veya teknik bilgi birikimi bulunmayan bireyler açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır.


Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajanslarına bağlı olarak illerde kurulan ve illerinin yatırım ortamını geliştirmeye yönelik pek çok faaliyet icra eden Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkil bir çalışma grubu marifetiyle, işbu Yatırımlar ve Devlet Destekleri Sözlüğü hazırlanmış ve yatırımlar ve devlet destekleri konusunda uygulamada en çok kullanılan terim ve kavramlardan bazıları açıklanmıştır. Bu çalışma yapılırken, söz konusu terim ve kavramların herkesin anlayabileceği şekilde basit, öz, açık ve anlaşılır olmasına özellikle dikkat ve özen gösterilmiştir.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24