11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, merkezi düzeyde Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları düzenlenmiştir. Ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için hazırlık çalışmaları katılımcı bir süreçle yürütülmüştür. Bu doğrultuda, merkezi düzeyde yapılan toplantıların yanı sıra doğrudan vatandaşların katılımıyla 81 ilde geniş katılımlı yerel paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş ve kadın ve gençlerin görüşlerinin Plana yansıtılması amacıyla kadın ve gençlere yönelik olmak üzere özel öncelikli toplantılar düzenlenmiştir.

Bu raporda;
1. Batman İli Yerel Yatırım Gündemi,
2.TRC3 2014-2023 Bölge Planı Ekseninde Batman,
3. Onuncu Kalkınma Planı Politikalarına Genel Bakış,
4. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Kapsamında Batman'da Yapılan Yerel Paydaş Toplantıları ve Sonuçlar
ele alınmıştır.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24