İzin Ruhsat

(1) YDO, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine eder. Bu kapsamda yatırımcılara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de sağlanır.

(2) Yatırımcıların başvurusu üzerine YDO’nun takip ve koordine edeceği işlemler şunlardır:

a) Gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların; imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki izin ve ruhsat işlemleri,

b) Maden arama ruhsatı hariç olmak üzere, yatırım yeri konularındaki izin ve ruhsat işlemleri.

(3) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için YDO tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. İlgili merciler, YDO’larca kendilerine intikal ettirilen iş veya işlemleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak zorundadır. Bu kural, söz konusu iş veya işlemler için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülen hallerde dahi geçerlidir.

(4) Başvuru sonucunda YDO’da geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz.

(5) YDO, yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunur.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24