Yerel Kalkınma, Sosyal İçerme ve Genç İstihdamı Konferansı'na Davetlisiniz !

TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek

Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanan, sözleşme makamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve yararlanıcısı DİKA olan “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” de bölgedeki heyecan verici gelişmelerin ve değişimin somut adımlara dönüşmüş ve ete kemiğe bürünmüş örneklerinden sadece biridir.

Projenin hizmet bileşeni kapsamında, çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hem gençlere, kamu kurumlarına ve sosyal ortaklar ve sosyal aktörler gibi yereldeki diğer paydaşlara hem de işverenlere ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programları yer almaktadır. 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Proje, 01 Haziran 2023 tarihinde tamamlanacaktır.

Projenin hedef grupları aşağıda belirtilen grupları içermektedir:

  • TRC3 Bölgesi’ndeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler,
  • TRC3 Bölgesi’ndeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler,
  • İşverenler/işveren temsilcileri,
  • Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi personeli,
  • Dicle Kalkınma Ajansı personeli,
  • Sosyal ortakların ve yerel aktörlerin personeli.

Eğitime katılacakların en az %25’inin genç kadınlardan oluşması yönünde bir kota belirlenmiştir. 

Ulaşılması beklenen sonuçlar:

  • TRC3 Bölgesi’nde kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar gibi işsiz bireylerin ve işverenlerin mesleki becerilerinin iyileştirilmesi
  • Genç istihdamı meselelerini ele almak üzere Dicle Kalkınma Ajansı, üniversiteler ve TRC3 Bölgesi’ndeki ilgili diğer yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi
  • TRC3 Bölgesi’nde kamuoyunun genç istihdamı meseleleri hakkındaki farkındalığının arttırılması

Proje; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere TRC3 Bölgesi’nde yer alan dört ilde (I, II. ve III. bileşen) ve Şartname’de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve Manisa olarak belirlenmiş olan Türkiye’nin seçilmiş diğer illerinde (IV. bileşen) uygulanacaktır.

Bu eğitimlerin bir kısmında, özellikle mesleki eğitimlerde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim modülleri kullanılacak ve eğitimler, il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri iş birliğinde verilecektir. Bu bağlamda, proje, halk eğitim merkezleriyle iş birliği içerisinde verilecek eğitimler sonunda dağıtılacak MEB onaylı sertifikaların işverenler tarafından kabul görmesini sağlayacaktır.

KOSGEB iş birliğiyle sunulacak uygulamalı girişimcilik eğitimleri de yine KOSGEB’in 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren e-öğrenme anlayışına uygun şekilde kurgulanacaktır KOSGEB'in e-öğrenme anlayışına uygun olarak (5 gün) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecektir ve potansiyel genç girişimcileri desteklemeye yönelik olarak 5 günlük ek eğitim modülleri uygulanacaktır.

Proje; mesleki eğitimlerin ve kariyer rehberliği hizmetlerinin sunulması için DİKA ile MEB ve İŞKUR’un yanı sıra illerdeki dört üniversite arasında iş birliği protokollerinin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Böylece, proje uygulama süresi boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların sürdürülebilirliğine destek olunacak ve sürdürülebilirlik temin edilecek, söz konusu eğitim programlarının gelecekte aynı şekilde devam etmesi sağlanacaktır.

İşe alım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim müdahalesi kapsamında işverenlere de genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, mentörlük ve insan kaynakları yönetimi konularında eğitim verilecektir. 

Tematik Konferans

TRC3 Bölgesi Genç İstihdamı Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Tematik konferans çevrimiçi olarak (online) düzenlenecektir. Toplantıya 200 kişinin katılımı beklenmektedir.  Etkinlik, Zoom Webinar ve sosyal medya (YouTube) kanalı aracılığıyla canlı yayımlanacaktır.

Konferansımızın genel amacı hedef grupların, paydaşların ve kamuoyunun projenin hedefleri, faaliyetleri ve olanakları hakkında bilgilendirilmesi, paydaşlar arasında sahiplenmenin teşvik edilmesi ve projenin görünürlüğünün artırılmasıdır.  Konferansımızın özel hedefleri ise paydaşlar ve katılımcılar arasında proje temalarının önemi konusunda farkındalık oluşturulması ve yerel toplulukların iş birliğinin nasıl geliştirileceği ve gençleri iş gücü piyasasına girişlerinde destekleyebilecek kaliteli bir ekosistemin nasıl oluşturulacağıdır.

Tematik konferans için dört ana başlık altında olacak şekilde konseptler belirlenmiştir. 

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24