UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuruları

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 yılı için başvuru çağrısı yapılmıştır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile ve şehirler arasında uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

Hızla gelişen bu Ağı oluşturan 246 şehir, aynı amaçlar doğrultusunda hep birlikte çalışmaktadırlar. Bu amaçlar; şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirme ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliğidir.

Yaratıcı Şehirler Ağı; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen yedi temayı içermektedir.

Şehirler Ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler.

Fikirler ve yenilikçi uygulamalar laboratuvarı olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletlerin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) gerçekleştirilmesine somut katkı sağlar. Ağ bu katkıyı politika geliştirme ve kadınlar, gençler ve toplumun kırılgan kesimleri dâhil tüm paydaşların katılımıyla sağlar. 

Aday şehirler web sitesinde bulunan resmi formu kullanarak başvurularını en geç 30 Haziran 2021 (Merkez Avrupa Saati- gece yarısı) tarihine kadar UNESCO’ya göndermelilerdir. Son gönderme tarihinden sonra iletilen, tamamlanmamış ve farklı formatta gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ağın kararı gereği bu yıl her ülkeden, farklı yaratıcı alanlardan olmak üzere, en fazla 2 şehir Yaratıcı Şehirler Ağına kabul edilecektir.

2021 yılı için belirlenen Yaratıcı Şehirler, yılsonundan önce UNESCO web sitesinde duyurulacaktır.

Detaylı bilgi: https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24