TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği 2021 Yılı Başvuruları Başladı

"TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunulması ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Destek ile ilgili hedef kitleyi, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.

Desteğin 2021 yılı için hazırlanan başvuru takvimi şu şekildedir:

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacak olup takvim aşağıdaki gibidir:

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati 15.3.2021 – 12.00
Başvuru Son Tarihi ve Saati 30.4.2021 – 17.00
E-imza İçin Son Tarih ve Saat 7.5.2021 – 17.00

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 2020 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var ise yapacağı başvuru “2028 - Ağlara Üyelik Desteği - Devam Eden Üyelik” programı üzerinden alınacak olup takvim aşağıdaki gibidir:

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati 1.4.2021 – 12.00
Başvuru Son Tarihi ve Saati 30.4.2021 – 17.00
E-imza İçin Son Tarih ve Saat 7.5.2021 – 17.00

Değerlendirme süreci son başvuru tarihinden itibaren toplu halde başlatılacak olup başvuruların sağlıklı bir ön inceleme aşamasından geçmesi için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilmektedir. Başvurular çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak http://destekler.h2020.org.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Desteğe ilişkin detayların yer aldığı duyuru ve desteğe konu ağ listesine https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u3740/aglara_uyelik_destegi_2021_yili_duyurusu.pdf bağlantısından erişilebilmektedir.

Destek hakkındaki sorular aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresinden iletilebilecektir.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24