Hamle'de Yeni Dönem

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine odaklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlanmıştır.

Bakanlığımızın, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlenmiştir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "Kimya", "Eczacılık", "Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "Bilgisayar, elektronik ve optik", "Elektrikli teçhizat", "Makine", "Ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Listeler, Bakanlığımız tarafından, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği kapsamında ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilmektedir.

Ayrıca Bakanlık olarak, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl açılmasını hedeflediğimiz "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına ilişkin program sitemizde yayımlanmıştır.

Güncel Tebliğ:

http://www.hamle.gov.tr/Files/dokumanlar/%C3%96ncelikli%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi%20Tebli%C4%9Fi%2027.02.2021.pdf
 

Tablo Bazlı Ürün Listesi:

http://www.hamle.gov.tr/Home/UrunListesi 
 

2021 Çağrı Planlaması:

http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani 

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24