2021 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 600.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programı Adı

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Referans Numarası

TRC3/21/TD

Başvuru Dönemleri

Başvuru Dönemleri

KAYS Girişi İçin
 Son Tarih

Mayıs-Haziran Dönemi

30.06.2021 Çarşamba

Temmuz-Ağustos Dönemi

31.08.2021 Salı

Eylül-Ekim Dönemi

28.10.2021 Perşembe

Kasım-Aralık Dönemi

31.12.2021 Cuma

Programın Genel Amacı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ve Ajansımız 2021 Çalışma Programı çerçevesinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan konulara teknik destek sağlamaktır.

Programın Özel Amaçları

 • Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi
 • Özel Amaç 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
 • Özel Amaç 3. Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal kapasite tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Özel amaç ve öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün özel amaç öncelikler eşit öneme sahiptir.

Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynak

TOPLAM BÜTÇE: 600.000,00 ₺

 • Özel Amaç 1: 200.000,00 ₺
 • Özel Amaç 2: 200.000,00 ₺
 • Özel Amaç 3: 200.000,00 ₺

Sağlanacak Azami Destek Miktarı

Eğitim için azami 25.000,00 ₺

Danışmanlık vb. için azami 50.000,00 ₺

Desteğin Süresi

En fazla 6 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üretici Birlikleri ve Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.

 

2021 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2021 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:

Başvuru Dönemleri

KAYS Girişi İçin
 Son Tarih

Taahhütname Teslimi İçin Son Tarih

KAYS Girişi ve Taahhütname Teslimi İçin
 Bitiş Saati

Mayıs-Haziran Dönemi

30.06.2021 Çarşamba

05.07.2021 Pazartesi

17:00

Temmuz-Ağustos Dönemi

31.08.2021 Salı

03.09.2021 Cuma

17:00

Eylül-Ekim Dönemi

28.10.2021 Perşembe

03.11.2021 Çarşamba

17:00

Kasım-Aralık Dönemi

31.12.2021 Cuma

05.01.2022 Çarşamba

17:00

Başvurular için KAYS internet adresi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Program Rehberi için tıklayınız.

Destekleyici Belgeler için tıklayınız.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24