2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

 • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi,
 • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
 • Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması,

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.800.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2021 Yılı Fizibilite Desteği

Program Referans No

TRC3/21/FZD

Programın Genel Amacı

TRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanması.

Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri

Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi

Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

Öncelik 3. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi,

 

Toplam Bütçe

Toplam:1.800.000 TL

Öncelik 1: 600.000 TL

Öncelik 2: 600.000 TL

Öncelik 3: 600.000 TL

Destek Miktarı ve Oranı

 • TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 150.000 TL’dir.
 • TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 75.000 TL, azami tutar 200.000 TL’dir.
 • Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.

Proje Süresi

Asgari 3 Ay – Azami 12 Ay 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlikler, Kooperatifler
 • Serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz.

Son Başvuru Tarihi

 • KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 Saat 23:59
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 07.01.2022 Saat 17:00

Başvurular için KAYS internet adresi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24