Diğer Teşvik ve Destekler

Batman’da sanayi yatırımlarına verilen destekler ve teşvik programları;

 • AR-GE VE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
  2. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
  3. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
  4. Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi
 • AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Rekabetçi Sektörler Programı (RSP)
 • SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Kümelenme Destek Programı
  2. Emlak Vergisi Muafiyeti
  3. Harç İstisnası
  4. OSB’lerde Arsa Tahsisi Desteği
  5. OSB’lerde Damga Vergisi İstisnası
  6. Endüstri Bölgelerindeki Ruhsat ve İzin Harçları Muafiyeti
  7. Özel Endüstri Bölgeleri Ek Teşvik Desteği
  8. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresi ve Bedel Desteği
  9. Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
 • KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)
  1. Girişimcilik Destek Programı
  2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  3. Yeni Girişimci Desteği
  4. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  5. İş Planı Ödülü
  6. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
  7. Yeni Girişimci Programı
  8. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
  9. İşletme Geliştirme Destek Programı
  10. İşbirliği Destek Programı
  11. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  12. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı
  13. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
  14. Stratejik Ürün Destek Programı
  15. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ Teknoyatırım) Destek Programı
  16. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
  17. Laboratuvar Hizmetleri Desteği
 • TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
  1. 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  2. 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  3. 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  4. 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  5. 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
  6. 1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı 45
  7. 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG-Bireysel Genç Girişim)
  8. 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı
  9. 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı
  10. 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
  11. 1602-TÜBİTAK Patent Destek Programı
  12. 1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı
  13. Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı
  14. 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı
  15. 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
  16. 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
  17. 2244-Sanayi Doktora Programı
  18. 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı
  19. 2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
  20. 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
  21. 1003 - Öncelikli Alanlar Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı
  22. 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
  23. 3501-Kariyer Geliştirme Programı
  24. 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
  25. 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
  26. Uluslararası İşbirlikli Projeler
  27. 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
  28. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları
  29. Ufuk2020 Seyahat Desteği
  30. MSCA Ön Değerlendirme Desteği Programı
  31. Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı
  32. Eşik Üstü Ödülü
  33. Başarı Ödülü
 • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
  1. Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı
  2. Kojenerasyon Verim Belgesi ve Lisanssız Üretim
  3. Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri
  4. Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
 • HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
 1. Hazine Destekli Kefalet Programı

 

 • TİCARET BAKANLIĞI
 1. Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Desteği
 2. Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
 3. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 4. Türk    Ürünlerinin   Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 
 5. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 6. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE)
 7. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

 

 • ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
 1. Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projeleri Desteği

 

 • TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)
 1. Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki
 2. İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Eden İşverenler için İstihdam Teşviki
 3. İlave İstihdam Teşviki
 4. Üç Aylık Ücret Desteği
 5. Asgari Ücret Desteği
 6. İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları
 7. İşbaşı Eğitim Programları
 8. Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenmesine İlişkin Uygulama
 9. İşe İlk Adım Projesi
 10. Kadınlara Yönelik Çocuk Bakım Desteği Uygulaması
 11. İş’te Anne Projesi
 12. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)

 

 • TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB)
 • KREDİ GARANTİ FONU (KGF)
 1. Özkaynak Kredi Kefalet Programı
 2. İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME
 3. Hazine Destekli Kefalet Programı

 

 • TÜRK EXIMBANK
 1. İhracata Hazırlık Kredileri
 2. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 3. Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi
 4. Sevk Öncesi İhracat Kredileri
 5. Reeskont Kredisi
 6. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
 7. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 8. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 9. Kısa Vadeli Alacak Sigortası

 

 • TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
 1. Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı

 

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24