Devlet Destekleri

Batman, Türkiye’nin petrol ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan, Dicle Nehri kıyısında bereketli topraklara sahip tarım ve sanayi kentidir. Genç nüfus yapısı, değişim ve yeniliğe olan uyumu artıran en önemli dinamiğidir. Köklü tarihiyle turizm, tarım ve sanayi alanındaki potansiyelini bu dinamiğiyle bütünleştirebilen Batman, insana yatırım yapıldığı ölçüde ülkemizde en hızlı sosyoekonomik gelişmenin yakalanabileceği illerin başında gelmektedir.

Batman Yatırım Destek Ofisi aracılığıyla yatırımcının ihtiyaç duyduğu her türlü bilgilendirmeyi yapabilen ve onları yönlendirebilen, ilin iş ve yatırım ortamına ilişkin derinlemesine çalışmalar yürüten ve ilde yatırım destek konusunda koordinasyonu sağlayan Dicle Kalkınma Ajansı, potansiyel gelişme alanlarını yatırım fırsatlarıyla bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılması yoluyla, katma değeri yüksek, AR-GE faaliyetleri ile desteklenmiş ve teknolojik gelişim ve değişime ayak uydurmayı başarabilen ürünler ile Batman'ın ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün desteklenmesi istenmektedir.

Teknik ve uzmanlık kapasitesiyle mali kaynakların en uygun alanlara yönlendirilmesi ve bölge girişimcisine rehberlik yapmayı misyon edinen Dicle Kalkınma Ajansı, bölge girişimcilerine kamu ve özel kaynaklı hibeler/destekler konusunda toplu bir özet bilgiyi mantıksal bir çerçeve içerisinde sunmayı amaçlamaktadır.

Bu sayfadaki bilgiler, kamu ve özel kurumlar tarafından sağlanan mali ve teknik destekler hakkında yararlanıcılar için genel bilgilerle donatıldığından başvuru yapılması planlanan hibe ve teknik destek programlarının programları yerine geçmemekle beraber destekleyici bir işleve sahiptir.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24