Tarihçe

1955, Batman İluh Mahallesi

Batman İl sınırları içinde yer alan Dicle Havzası, birçok tarihi anıt, buluntu ve ören yerlerini barındırmasıyla insanların bu coğrafyada yaşamak için oldukça elverişli bir ortamı bulduklarını göstermektedir. Özellikle Batı Raman bölgesinde tespit edilen yontma taş aletlerden yola çıkarak bölgenin Alt ve Orta Paleolitik dönemlerde yoğun bir şekilde iskân edildiğini belirtebiliriz. Tespit edilen kültür kalıntılarının yoğunluk derecesi, özellikle Dicle Nehri, Doğu ve Batı Raman Dağları çevresinde yer alan kayalık alanların Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Döneminde bölgenin Pagan ve Hıristiyan nüfusu için önemli bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. 

Yedinci yüzyılın ilerleyen zamanlarında Halifeler Dönemi itibariyle bölgede Müslümanların hâkimiyeti başlar. Hasankeyf 639’da Hz. Ömer zamanında (634-644), İslam ordusu tarafından fethedilir. Hz. Osman’ın halifeliği döneminde (644-656) ise Arap Kabileleri, bölgedeki şehir, kasaba ve kalelere yerleşerek daha çok yayılmaya başlamışlardır.

Osmanlı Döneminde kaza olan Hasankeyf, 1517 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1524 tarihine dek Osmanlıya bağlı Eyyubi yöneticileri tarafından idare edilen şehir, bu tarihten sonra Hazzo (Kozluk) ve diğer yöre Beylikleriyle birlikte artık Osmanlılar tarafından yönetilmeye başlanmıştır

Cumhuriyetin ilk yıllarında Siirt Kaymakamlığının il haline getirilmesiyle Batman Çayı kıyısında kurulan Elmedina adlı yerleşim birimine ilçe statüsü verilmiş; Elihan veya Elehan da köy olarak bu ilçeye bağlanmıştır.

Bu yerleşimin adı, zamanla telaffuz değişikliğine uğrayarak İluh olarak anılmaya başlanmıştır. 1926 yılına kadar Elmedina İlçesine bağlı İluh adlı bir köy olarak kalmıştır. 1926, 1927 ve 1935 yıllarında Batman Çayı’nın taşması sonucunda Elmedina ilçesi haritadan silinir. Bu nedenle İluh adıyla köy olarak Beşiri ilçesine nakledilir.

Ekonomik anlamda ilk petrol üretimine 1948 yılında Raman-8 kuyusunda başlanarak ekonomisi canlanan İluh, artık büyümeye ve çevre yerleşimlerinden göç almaya başlamıştır. 1955’de Belediye teşkilatı kurulmuş ve 1957’de şehrin yakınından geçen Batman Çayı’na istinaden adı Batman olarak değiştirilerek ilçe statüsüne kavuşmuştur. Batman, 18 Mayıs 1990 tarihinde il statüsüne kavuşmuş ve Türkiye’nin 72. ili olmuştur.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24