Sağlık

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Batman, sağlık hizmetlerine erişim açısından Türkiye ortalamasının üstünde bir görünüme sahiptir. Sağlık hizmetleri yeterliliği ve erişimi ile ilgili göstergelerden biri yüz bin kişiye düşen hastane yatak ve sağlık personeli sayılarıdır. Ülke geneline bakıldığında yüz bin kişiye düşen toplam hastane yatak sayısının 266 olduğu görülmektedir. Yüz bin kişiye düşen yatak sayıları bakımından Batman 292 yatak ile Türkiye ortalamasına göre iyi konumdadır.

Toplumların sağlık düzeyini ve sosyal refahını karşılaştırmada anahtar bir ölçüt olan bebek ölüm hızlarına bakıldığında Türkiye’de 2018 yılında bu oran ‰6,8 iken Batman’da ‰10,1 olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Üst gelir grubu ülkeler olan OECD ülkelerinde bebek ölüm oranları ‰3,9 seviyelerindedir.

Bir toplumda kadının sağlık düzeyini, annelere yönelik sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğini ortaya koyan en önemli sağlık göstergelerinden biri olan yüz bin canlı doğumda anne ölüm oranı, Türkiye’de 15 dolaylarında iken Batman’da 2018 yılında gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında hiç anne ölümü yaşanmamıştır.

Sağlık kuruluşlarında yapılan doğum oranı 2017 yılında Türkiye’de %98 seviyelerinde gerçekleşmişken Batman’da açılan özel hastanelerin de etkisi ile bu oran %97 olmuştur.

Kamu hastanelerimizde yıllık ortalama 30 bin A-B-C büyük-orta ameliyatı olmak üzere yaklaşık 120 bin ameliyat yapılmaktadır. Kamu hastanelerimizde il geneli yatak doluluk oranı %82, Yoğun Bakım doluluk oranı %90’dır. Kamu hastanelerimizde yıllık ortalama 8.000 doğum gerçekleştirilmektedir. İl geneli özel hastaneler dâhil yıllık ortalama toplam 15.000 doğum gerçekleştirilmektedir.

Kamu hastanelerimizde yıllık ortalama 2,7 milyon hasta muayenesi yapılmaktadır. Çevre illerden gelen hasta sayısı yaklaşık 250 bindir. 2017 yılında sağlık tesislerimizde 2.733.058 hasta muayenesi gerçekleştirilmiştir.Aile hekimliği birimi, anne karnındaki bebekten ailenin en yaşlı bireyine kadar ailenin bütün fertlerinin sağlığından ve her türlü sağlık problemlerinden sorumlu birimdir. 2018 yılı itibarıyla, Batman’da bulunan toplam 48 aile sağlığı merkezinde, 170 aile hekimi görev yapmaktadır.

Yıllara Göre Temel Sağlık Göstergeleri

TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ

2016

2017

2018

Hekim Sayısı (Diş Hekimi Hariç)

682

691

736

Hastane Yatak Sayısı

1.308

1.316

1.316

Yatarak Tedavi Gören Hasta

109.192

100.899

89.106

Toplam Ameliyat

104.140

154.127

119.154

Ölen Bebek / Bebek Ölüm Hızı (1000'de)

150/10,7

87/7,2

110/10,1

OECD Bebek Ölüm Hızı (1000'de) (0-1 Yaş)

3,61

3

Yayınlanmadı

Ölen Anne Sayısı / Anne Ölüm Oranı (100 Binde)

0

1/7,0

0

Normal Doğum

8.789

8.318

7.567

Sezaryen Doğum

7.510

7.736

7.254

Sezaryen Dışı Müdahaleli Doğum

3

7

7

Hastanede Toplam Doğum Sayısı

15.639

15.387

14.257

 

Aile hekimi başına düşen kişi sayısı ise 3.423’tür.  Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hekime kolay ulaşabilmesi amacıyla, 2023 yılında bu sayının 1.680 kişiye düşürülmesini hedeflemiştir. Batman’da, aile hekimi başına düşen nüfus 2017 yılı Türkiye ortalaması olan 3.207 kişiden fazladır.

Poliklinik Dağılımı

POLİKLİNİK DAĞILIMI

DEVLET

ÖZEL

AİLE HEKİMİ

TOPLAM

Normal

1.830.125

601.821

1.560.272

3.992.218

Acil

918.741

163.301

0

1.082.042

TOPLAM

2.748.866

765.122

1.560.272

5.074.260

 

İlimizde mevcut birinci basamak sağlık hizmeti birimleri incelendiğinde; 48 Aile Sağlı Merkezi (ASM), 6 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), 2 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve diğer bağlı birimler olmak üzere 170 aile hekimi, toplam 1.344 sağlık personeli ile hizmet verilmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza yıllık ortalama 1,5 milyon hasta muayenesi yapılmaktadır. Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında düzenli aşılama ve sağlık tarama programları uygulanmaktadır.

112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) olarak; 37 adet 112 ambulans, 1 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 22 Acil Sağlık İstasyonu ile hizmet verilmektedir. Yıllık ortalama 1 milyon 130 bin gelen çağrı karşılanmaktadır.  Asıllı gelen çağrı sayısı yıllık ortalama 41 bindir. Yıllık ortalama 32 bin vaka 112 ambulansları ile taşınmaktadır.

Sağlık Kurumları

SAĞLIK KURUMLARI

SAYI

Hastane

6

Sağlık evi

23

Aile Sağlığı Merkezi (ASM)

48

Aile Hekimliği Birimi

170

Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)

1

Ağız Diş Sağlığı Merkezi Kapasitesi (ünite)

55

Verem Savaş Dispanseri Birimi

1

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Birimi

1

Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu

22

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)

2

Halk Sağlığı Laboratuvarı

1

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

1

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)

6

Ambulans Servisi Başhekimliği

1

 

Batman’da anne ve çocuk sağlığı konusunda ilerleme kaydedilmiş, bağışıklama konusunda özellikle aşılama oranları bakımından Türkiye’deki oranlara yaklaşılmış hatta aşılmıştır. 2018 yılında Batman’da 351 bulaşıcı hastalık tespit edilmiş ve %99 aşılama oranı gerçekleşmiştir. 

Halk Sağlığı Faaliyetler

TESPİT EDİLEN BULAŞICI HASTALIK SAYISI

351

Brucella

218

Suçiçeği

45

Tüberküloz

43

Diğer

45

YAPILAN AŞILAMA ORANI

99%

 

Sadece kullananları değil, onların çevrelerindeki bireylere ve toplumun tamamına zarar veren tütün kullanımı ile mücadele çok önemlidir. Halka açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının önlenmesine yönelik halka açık kapalı alanların tamamı dumansız hava sahasına dönüştürülmüştür. Batman’da 2018 yılında kapalı mekanlarda sigara tüketimine karşı gerçekleştirilen 13.830 sigara denetiminde 57 ayrı işletmeye ve 144 vatandaşa idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 179 işletmeye uyarı yapıldı.

Sigara Denetimleri

SİGARA YASAĞI

2016

2017

2018

Yapılan Denetim Sayısı

17.581

18.827

13.830

Ceza Verilen İş Yeri Sayısı

54

168

57

Uyarı Yapılan İş Yeri Sayısı

120

171

179

Ceza Verilen Kişi

66

310

144

 

Sağlık Personeli

Batman’da sağlık hizmetleri; il genelinde toplam 374 uzman doktor, 170 aile hekimi, 192 pratisyen doktor, 92 diş hekimi, 1.095 hemşire, 210 ebe, 23 eczacı ve 1.059 sağlık memuru, 1.973 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 5.945 personel tarafından yürütülmektedir.

Doktorların Dağılımı

DOKTORLARIN DAĞILIMI

UZMAN HEKİM

PRATİSYEN HEKİM

DİŞ HEKİMİ

TOPLAM

Sağlık Bakanlığı

Hastane

220

109

58

387

Aile Sağlığı Merkezi (ASM)

6

170

0

176

Halk Sağlığı Merkezi (HSM)

1

2

5

8

Sağlık Merkezi

2

56

0

58

Özel

145

25

29

199

TOPLAM

374

362

92

828

 

Yüz Bin Kişi Başına Düşen Toplam Hekim Sayısı

Batman’da 2018 yılında yüz bin kişi başına 120 hekim düşmüştür.

  Türkiye Batman 
2007 154 88
2008 158 93
2009 164 97
2010 167 111
2011 169 106
2012 172 109
2013 174 108
2014 175 112
2015 179 121
2016 181 119
2017 186 122
2018                       187 120

 

Yüz Bin Kişi Başına Düşen Toplam Ebe ve Hemşire Sayısı

Batman’da 2018 yılında yüz bin kişi başına 261 ebe/hemşire düşmüştür.

  Türkiye Batman 
2007 201 140
2008 206 144
2009 213 148
2010 224 154
2011 237 180
2012 249 191
2013 252 189
2014 251 203
2015 261 223
2016 257 234
2017 272 242
2018                       301 261

 

Hastaneler

Batman ilimizde kamu hastaneleri olarak; 358 yataklı Batman Bölge Devlet Hastanesi, 162 yataklı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 55 ünitelik Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 72 yataklı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi, 44 yataklı Sason İlçe Devlet Hastanesi, 25 yataklı Gercüş Devlet Hastanesi, 15 yataklı Batman Beşiri Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 676 yatak kapasitesine sahip 7 sağlık tesisi ile hizmet vermektedir.

Kurum Kapasite Bilgileri

KURUM KAPASİTE BİLGİLERİ

BATMAN

TÜRKİYE

BATMAN PAYI (%)

Hastane Sayısı

12

1.533

0,78

Yatak Sayısı

1.316

232.379

0,57

 

Yıllara ve sektörlere göre hastane sayısı kıyaslandığında; kamu hastaneleri sayısı artarken özel hastane sayısı azalmıştır. 2012-2018 yılları arasında toplam hastane sayısında önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. 

Yıllara Göre Hastane Sayıları

BAĞLI OLDUĞU KURUM

YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sağlık Bakanlığı

6

6

6

6

7

7

7

Özel Hastaneler

6

5

5

6

5

5

5

TOPLAM

12

11

11

12

12

12

12

 

Özel hastane sayısı azalmasına rağmen hastane yatak sayısında özel hastanelerdeki artış kamu hastanelerindeki artıştan daha yüksek gerçekleşmiştir. Toplam hastane yatak sayısı 2018 yılında 2012 yılına göre %26 artış göstermiştir.

Yıllara Göre Yatak Sayıları

BAĞLI OLDUĞU KURUM

YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Sağlık Bakanlığı

602

602

653

668

676

676

676

 

Özel Hastaneler

440

448

352

592

640

640

640

 

TOPLAM

1.042

1.050

1.005

1.260

1.316

1.316

1.316

 

 

Yüz Bin Kişi Başına Düşen Toplam Hastana Yatak Sayısı

Batman’da 2018 yılında yüz bin kişi başına 217 yatak düşmüştür.

  Türkiye Batman 
2007 230 145
2008 234 130
2009 238 212
2010 250 195
2011 252 198
2012 265 195
2013 264 192
2014 266 181
2015 266 222
2016 273 231
2017 279 225
2018                       283 217

 

Kamu Sağlık Tesisleri

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi

Toplam nitelikli yatak kapasitesi 810,111 bin m2 kapalı alanı, 215 Uzman hekimi, 1.200 sağlık personeli olmak üzere toplam 2.500 personeli, 170 poliklinik oda sayısı, 18 ameliyathane salonu, 130 Yoğun Bakım yatağı, 14 yan dal branşı ve 20’ye yakın özellikli sağlık hizmeti birimi ve son teknolojik tıbbi cihaz donanımları ile halkımızın hizmetine sunulan yeni hastanemiz ile ilimizden sevk gereklilikleri en aza indirgenecek ve sağlık turizminin de ilimizde gelişmesini sağlayacaktır.

Batman İluh Devlet Hastanesi

Yapım yılı 1968'dir. 1994 yılında ek hizmet binası yapılmıştır. Toplam 700 personel ile yıllık ortalama muayene sayısı 600 bindir.

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2010 yılında inşaatına başlanmış olup 2012 yılında hizmete açılmıştır. 24 saat esaslı gece acil polikliniği hizmeti verilmektedir. Merkezimiz 55 Ünite cihazına sahip olup, 49 aktif diş hekimi ile toplam 220 personel ile hizmet vermektedir. Yıllık ortalama muayene sayısı 280 bindir.

Kozluk Devlet Hastanesi

2009 yılında inşaatına başlanmış olup 2011 yılında hizmete açılmıştır. 60 yataklı olup, toplam 280 personel ile 75 bin ilçe potansiyel nüfusa hizmet vermektedir. Yıllık muayene sayısı 190 bindir. Kozluk ilçemizde ilk defa Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve Mamografi cihazı hizmete konuldu. Batman ADSM’ye bağlı 3 ünit ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir. 5 yataklı diyaliz merkezimiz mevcuttur.

Gercüş Devlet Hastanesi

1994 yılında inşaatına başlanmış olup 2006 yılında hizmete açılmıştır. 25 yataklı olup, toplam 130 personel ile 25 bin ilçe potansiyel nüfusa hizmet vermektedir. Yıllık ortalama muayene sayısı 70 bindir.

Sason Devlet Hastanesi

Yeni hastane binası 2018 yılında inşaatına başlanmış olup 2020 yılında hizmete açılmıştır. 50 yataklı olup toplam 150 personel ile 35 bin ilçe potansiyel nüfusa hizmet vermektedir. Yıllık ortalama muayene sayısı 95 bindir. 2016 yılında Sason ilçemize ilk defa Ameliyathane servisi açıldı. 4 yataklı diyaliz merkezimiz mevcuttur. 

Beşiri Devlet Hastanesi

2011 yılında inşaatına başlanmış olup 2 Kasım 2016 tarihinde 15 yatak kapasitesi ile hizmete açılmıştır. Toplam 75 personel ile 35 bin ilçe potansiyel nüfusa hizmet vermektedir. 

Hasankeyf Devlet Hastanesi

2014 yılında inşaatına başlanmış, 21.02.2019 tarihinde hizmete açılmıştır. 25 yataklı olup toplam 65 personel ile 7 bin ilçe potansiyel nüfusa hizmet vermektedir.

Özel Sağlık Tesisleri

Batman ilinde 5 özel hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler toplamda 640 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastane Adı Yatak Sayısı Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
Dünya Hastanesi 250 Var
Medical Park Batman Hastanesi 169 Var
Yaşam Hastanesi 120 Var
Batman Hastanesi 86  
Zilan Hastanesi 75  

 

 

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24