Bilim, Teknoloji, Ar-Ge

Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları

Batman ilinde sanayinin tüm ilçelerde geliştirilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren destek mekanizmaları ile birlikte yatırım teşvik sistemi firmalara önemli katkılar sağlamış ve firmalarda Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) olgusunun geliştirilmesi sağlanmıştır. Ancak Ar-Ge çalışmalarının temeli olan patent ve marka tescil konusunda Batman ilinin diğer gelişmiş illere göre oldukça geride kaldığı görülmüştür. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan verilere göre, Batman İlinde 1995-2020 yılları arasında 2.382 marka, 17 faydalı model, 50 patent ve 78 dosyada 252 tasarım başvurusu yapılmıştır. Aynı dönemde Batman İlinde 1.321 marka, 6 faydalı model, 5 patent ve 70 dosyada 204 tasarım tescili gerçekleştirilmiştir.

Gayri Safi Yurtiçi AR-GE Harcaması ve AR-GE İnsangücü

TRC3 Bölgesi 2019 yılında GSYH Arge harcaması ve insangücü en düşük bölge olmuştur.

  Türkiye TRC3
AR-GE Harcaması (1000 TL) 45.953.691 67.850
AR-GE İnsangücü (Kişi) 305811 1.397

 

Bilimsel Yayın 

Türkiye'deki 110'u devlet, 56'sı vakıf  166 üniversitenin akademik performansının Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanılarak sıralandığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) açıkladığı 2020-2021 Türkiye listesinde Batman Üniversitesi 121. olmuştur.

Sıra Üniversite Makale Atıf Bilimsel Doküman Doktora Öğretim Üyesi/Öğrenci Toplam
1 Hacettepe 169,18 185,93 188,9 191,08 58,09 193,17
121 Batman 66,83 90,3 71,97 16,27 56,05 301,41

 

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24