Üzüm Diyarı: Gercüş

  • Nüfus: 19.660
  • Rakım: 955 m
  • Yüzölçümü: 914 km2
  • Nüfus Yoğunluğu: 22 kişi/km2
  • Merkeze Uzaklık: 62 km

Önceleri Diyarbakır’dan Şam'a giden yol buradan geçtiği için eski adının Şahmar olduğu söylenmektedir. 1926 yılında ilçe statüsünü kazanarak Mardin iline bağlanan Gercüş, 1990 yılında Batman'a bağlanmıştır. İlçeye bağlı Hisar, Arıca, Kırkat ve Yamanlar gibi tarihi M.Ö. ye dayanan yerleşim yerleri mevcuttur. Gercüş ilçesi, Mardin-Midyat eşiği denilen 1200 m yüksekliğe ulaşan dağların kuzey eteğinde, etrafı dağlarla çevrili bir platoda kuruludur. Güneyinde Midyat, kuzeyinde Hasankeyf, doğusunda Dargeçit, batısında Savur ve Bismil ilçeleri ile çevrilidir. İlçede karasal iklim hüküm sürmektedir.

Batman’da önemli tarımsal faaliyetlerden biri bağcılıktır. İlimizde en fazla bağ alanı ise yetiştirilen yöresel üzüm çeşitleri ile ünlü Gercüş İlçesinde bulunmaktadır. Batman’da toplam bağ alanı 61.940 dekardır. Üretilen yöresel üzüm çeşitleri Mazrona, Zeyti, Kırfok, Beyzılhımam, Sınceri, Bınetati, Devani, Koher, Tayfi, Hılsık, Kerküş ve Hasani’dir. En fazla yetiştirilen üzüm çeşidi Mazrone üzümüdür. Yetiştirilen üzümler sofralık, kuru üzüm, pestil, cevizli sucuk ve pekmez olarak değerlendirilmekte olup bu ürünlerin işleneceği bir işleme tesisinin kurulması planlanmaktadır. Üretilen ürünler mahalli pazarlarda değerlendirilmektedir. 

Batman’ın kırsal nüfusu en yüksek (%69,8) ilçesidir. Gercüş ilçesi Batman-Mardin karayolu üzerinde bulunmaktadır. İlçede sosyal donatı alanları kısıtlı durumdadır. Sosyal alandaki imkânların azlığı ile büyük şehirlere göç hızlanmaktadır. Gercüş Belediyesi tarafından Ajans desteğiyle yürütülen kanalizasyon, yaşam parkı ve yol düzenlemesi çalışmaları ile ilçenin altyapısı güçlendirilmiş ve sosyal alanlar oluşturulmuştur.        

Bağcılık ilçede önemli bir tarım faaliyetidir. Mezrone üzüm diye adlandırılan sofralık ve pekmezlik üzüm yetiştirilmektedir. İlçede Ajans desteğiyle üzüm, ceviz ve fıstık üretimi teşvik edilmiştir. İşleme, paketleme ve depolama tesisleri gibi tarıma dayalı sanayi dallarının geliştirilmesi katma değer artışı yaratacaktır. Alternatif üretim alanlarına geçişin desteklenmesi ve çiftçilerin yıl boyu gelir elde etmelerini sağlayacak ürünlere yönlendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir. 2020 yılı Ajans Çalışma Programında yer alan TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu kapsamında Gercüş başta olmak üzere üzüm yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren üretici birliği ve ziraat odası gibi paydaşlar ziyaret edilecek ve elde edilen bilgiler rapora yansıtılacaktır.

Gercüş-Kırkat Göleti, Dicle havzasında Gercüş İlçesine 8 km uzaklıktadır. Gölet nehir deresi üzerinde olup 348 ha alanı sulamaktadır. İlçede yüksek öğretim kurumu bulunmamaktadır. Restorasyonu yapılan eski hükümet konağının turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.

İlçede sanayi ve hizmetler sektörü gelişmemiştir. İşletme büyüklüklerine ulaşmış işyeri mevcut değildir. Sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Sanayinin gelişmesi için ilçede küçük sanayi sitesi kurulması önerilmektedir.

Şu anda halkın sadece mesire alanı olarak kullandığı Kırkat Gölü’ne yapılabilecek yürüyüş alanları, su sporları için altyapı çalışmaları ile birlikte geliştirilebilecek projelerle gölün turistik açıdan değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

İlçede bulunan Seyid Bilal Türbesi ve Mor Aho Manastırı inanç turizmi açısından önemli destinasyonlardır.

Gercüş ilçesine bağlı 1 belde, 6 mahalle ve 58 köy bulunmaktadır.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24